Marcelo Milrad

Marcelo Milrad

Professor
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
  • Marcelo Milrad är professor vid institutionen för datavetenskap och medieteknik. Han har publicerat över 230 artiklar i internationella tidskrifter, refererade konferenser, böcker och tekniska rapporter. Han har således presenterat och gett föreläsningar om sitt arbete i mer än 40 länder världen över.

Undervisning

Professor Milrad undervisar inom medieteknik och datavetenskap, med ett särskilt fokus på XML, Webb 2.0, mobil teknik samt digitalisering i skolan. 

Forskning

Marcelo Milrads nuvarande forskningsintressen inkluderar utformningen av inlärningsmiljöer för att stödja lärande om komplexa domäner, kollaborativt lärande samt utveckling av webb och mobila applikationer för att stödja det.

Uppdrag

Professor Milrad är vicedekan inom området digitalisering vid fakulteten för teknik och föreståndare för forskargruppen Center for Learning and Knowledge Technologies (CeLeKT).

Mina pågående forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))