Marcus Nilsson

Marcus Nilsson

Universitetslektor
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor i matematik.

Undervisning

Jag undervisar för närvarande i kurser inom diskret matematik, talteori och kryptering.

 

Forskning

Mitt forskningsintresse är dynamiska system, talteori, kryptering och informationsteori.

Jag har också deltagit i externa forskningsprojekt inom informationssäkerhet och kryptering.

Uppdrag

Jag är vicedekan för lärarutbildning vid Fakulteten för teknik och programansvarig för Matematikeprogrammet.

Jag är också projektledare för Sonja Kovalevsky-dagarna 2024-2025.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))