Marcus Nilsson

Marcus Nilsson

Universitetslektor
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Hej! Jag är lektor i matematik och programansvarig för matematikerprogrammet. Jag jobbar mestadels med undervisning och forskning i matematik, men också med lärarutbildningsfrågor.

Jag har också haft förmånat att få undervisa på UC Berkeley, USA. Min vistelse där finansierades av programmet Teaching Sabbatical vid STINT.

Från och med 2024 är jag Linnéuniversitets representant i Nationalkommittén för matematik vid Kungliga vetenskapsakademin. Där jobbar vi bland annat med skolsamverkansfrågor.

Undervisning

Jag undervisar för närvarande i kurser inom diskret matematik, talteori och kryptering.

 

Forskning

Mitt forskningsintresse är dynamiska system, talteori, kryptering och informationsteori.

Jag har också deltagit i externa forskningsprojekt inom informationssäkerhet och kryptering.

Uppdrag

Jag är vicedekan för lärarutbildning vid Fakulteten för teknik och programansvarig för Matematikeprogrammet.

Jag är också projektledare för Sonja Kovalevsky-dagarna 2024-2025.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))