Marcus Nilsson

Marcus Nilsson

Universitetslektor, prefekt
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
13090, Hus Magna, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor i matematik.

Undervisning

Jag undervisar för närvarande i kurser inom linjär algebra, talteori och matematisk kryptering. Ansvarig för etikmomenten inom metodkurser för master- som kandidatstudenter.

Forskning

Mitt forskningsintresse är dynamiska system, talteori, kryptering och informationsteori.

Jag har också deltagit i externa forskningsprojekt inom informationssäkerhet och kryptering.

Uppdrag

Sedan 2013 är jag prefekt för Institutionen för matematik. Sedan 2017 är jag vicedekan för fakulteten för teknik med ansvar för lärarutbildningsfrågor. Representerar fakulteten i Nämnden för lärarutbildning (NLU).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))