Marcus Rosenburg

Marcus Rosenburg

Doktorand
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar på sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad.

Forskning

Sedan januari 2020 går jag forskarutbildningen i vårdvetenskap vid Linneuniversitetet. Mitt avhandlingsarbete ingår i ett större projekt med det övergripande målet att minska risken för att ett svårläkt sår återkommer. Min del i detta projekt har individen i fokus.

Delstudie 1 handlar om erfarenheter av livet efter att såret läkt. Karin Dahlbergs Reflekterande livsvärldsforskning utgör de metodologiska grunderna i studien. 

Delstudie 2 handlar om erfarenheter av att få egenvårdsråd (även detta en RLR-studie). 

Delstudie 3 är en kvantitativ studie med data från kvalitetsregistet RiksSår. I studien har vi tittat på vilket utfall rådgivning kring fysisk aktivitet och kost har på läkningstiden vid venösa bensår. 

Delstudie 4 är en kvalitativ studie, där vi intervjuat patienter kring deras erfarenheter av att få information om venösa bensår och egenvård via video.

Huvudhandledare är Professor Cecilia Fagerström, bihandledare Hanna Tuvesson och Gunilla Lindqvist. 

Jag disputerar med avhandlingen "Living with a venous leg ulcer - lived experiences and the presence of self-care in daily life" den 14 juni 2024. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)