Profilbild

Maria Bergström

Universitetslektor
Institutionen för kemi och biomedicin Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
0480-44 67 41073-092 57 65
Norrgård 212b
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag jobbar 40% som vice ordförande i Saco-S vid Linnéuniverisitet och undervisar i biokemisk metodik och analytisk kemi. Jag forskar i samarbete med Prof Cornelia Witthöft, Prof Rikard Unelius och Prof Alf Månsson. Jag har ursprungligen en kemistexamen från Stockholms Universitet och har tidigare varit anställd inom läkemedelsindustrin (Astra, Kabi, SBL). Jag anställdes vid Institutionen för Naturvetenskap, Högskolan i Kalmar (numera Linneuniversitetet) 1994. År 2006 disputerade jag med en avhandling som handlade om analytiska separationer baserade på protein - kolhydratinteraktioner.

Programansvarig för Nutrition och livsmedelsprogrammet (NutriLivs). Kursansvarig och examintor för 1BL006 och 1KE007 (biokemisk metodik och teori för BMA). Undervisar på kurserna livsmedelsvetenskap och livsmedelsanslytisk kemi. Kursansvarig för examensarbete NutriLivs.

Medlem i forskningsgruppen för livsmedelsvetenskap som leds av Cornelia Mitthöft. Gruppen bedriver forskning som syftar till att utveckla hälsosamma livsmedel med ett förbättrat näringsvärde. För att genomföra detta behövs analyser som kan fastställa innehållet av mikronäringsämnen som t.ex. vitaminer och föja hur de förändras av olika processer, vilket är mitt huvudsakliga forskningsområde.

Vise ordförande Saco, Lnu. Medlem i det regionala arbetet med Kompetensråd Mat.

Medlem av följande forskningsgrupper

Livsmedelsforskning

Ekologisk kemi

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)