Maria Hasfeldt

Maria Hasfeldt

Doktorand
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Mitt forskningsprojekt studerar bildandet av religiösa teman i den koreanske neokonfucianska filosofen T'oegye Yi Hwang (1501–1570) skrifter, med särskilt hänsyn till diagrammen över himlens mandat. För att kartlägga de religiösa teman genomgående har jag pekat ut enskilda begrepp som ska analyseras diakront med hjälp utav kulturell semiotik och kritisk global begreppshistoria.
 
Som forskare i religionshistoria har jag som huvudintresse de religiösa aspekterna av den nykonfucianska traditionen. Men jag intresserar mig även för ritualstudier, religionsfilosofi och filologi, samt shamanism och dess rituella bearbetning av postkoloniala berättelser och trauman.
 
Jag har fått min utbildning på grund- och avanceradnivå från Köpenhamns universitet, Danmark och Sogang University, Sydkorea, och är nu del av Global Humanities Program och medlem i Linnaeus University Center for Intermedial and Multimodal Studies (IMS)

Publikationer

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)