Maria Hedlin

Maria Hedlin

Professor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
24057, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Mitt forskningsfokus är könsteoretiska frågor och jag undervisar främst inom lärarprogrammet. Min avhandling handlar om synen på kön inom svensk skolpolitik i ett historiskt perspektiv.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))