Profilbild

Maria Hedlin

Docent
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
+46480446440
24057, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild
Mitt forskningsfokus är könsteoretiska frågor och jag undervisar främst inom lärarprogrammet. Min avhandling handlar om synen på kön inom svensk skolpolitik i ett historiskt perspektiv.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))