Maria Hedlin

Maria Hedlin

Professor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mitt forskningsfokus är könsteoretiska frågor och jag undervisar främst inom lärarprogrammet. Min avhandling handlade om synen på kön inom svensk skolpolitik i ett historiskt perspektiv. Därefter har min forskning främst varit inriktad på frågor som rör lärares arbete och lärarutbildning.

Under åren har jag varit ansvarig för sex forskningsprojekt som har finansierats av externa medel. För närvarande är jag projektledare för två forskningsprojekt om gymnasieskolans yrkeselever och de yrkesrelaterade sexuella trakasserier som eleverna riskerar att utsättas för av tredje person (kunder, gäster, patienter) i sina framtida yrken.  

Jag forskar även om lärares föräldrakontakter och är involverad i ett ULF-projekt (Utbildning, lärande, forskning) om skolans samverkan med vårdnadshavare.

Är aktiv inom bl.a. Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP) och Kollegiet för forskning om sexuella trakasserier och pedagogiska praktiker  (STOPP).

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))