Maria Magnusson

Maria Magnusson

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
24075, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är fil.dr. i pedagogiskt arbete. Mitt forskningsintresse är yngre barns lärande och didaktisk frågor, dvs. hur man i förskolan kan bidra till barns lärande, med ett särskilt intresse för barns tidiga skriftspråkande i förskola och övergången till skolan. Jag är kontaktperson för nätverket Nordic Early Literacy Education och är med i styrgruppen för nätverket Lekbaserad utvecklingspedagogik.

Genom kollegor vid Åbo Akademi i Nätverket Nordic Early Literacy Education bifogas här en guide om hur personal i förskolan kan prata om det som händer i Ukraina med sin barngrupp. Materialet utgår från boken Flykten av Francesca Sanna (2016). Vem som helst får använda guiden och sprida den vidare. 

Guiden publicerades den 15 mars 2022. Förlaget Rabén och Sjögren har gett sitt tillstånd till användning av bilder av uppslagen i boken. Författare christin.furu@abo.fi och jessica.e.nylund@abo.fi, layout Simon Gripenberg.

Undervisning

Vid institutionen för didaktik och lärares praktik undervisar jag i kurser i tidigt skrivande/läsande samt anordnar uppdragsutbildningar för lärare/rektorer i förskola/förskoleklass som målgrupp. Jag är också  examinator för det självständiga arbetet. Har ett intresse för undervisnings-och kvalitetsfrågor och sitter med som lärarrepresentant i programrådet för förskollärarexamen. 

Forskning

Mitt forskingsintresse är riktat mot didaktiska frågor som de allra yngsta barnens lärande av skriftspråket och undervisning i förskola/förskoleklass.  Det senaste projeketet handlar om att utveckla en didaktik och ett  undervisningsbegrepp i förskolan, det vi kallar för lekresponsiv undervisning.  För närvarande medverkar jag i ett ULF-projekt (Utveckling, lärande och forskning). Projeketet innebär att pröva och utveckla flera olika samverkansmodeller mellan akademi och skolhuvudman gällande forskning, skolverksamhet och lärarutbilningen. Inom projektet ansvarar jag för en delstudie om lekresponsiv undervisning (LRU) i förskoleklassen. Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur lek och undervisning kan vävas samman genom att implementera LRU i förskoleklassen. Jag är även involverad i en annan delstudie inom ULF-projketet där syftet är att utforma en digital arena, där lärare och forskare kan mötas. 

Uppdrag

Jag har medverkat i det forskningsprojekt som har lett fram till Nätverket för praktikutveckling, utvecklingspedagogik och förskoleforskning (PUFF); se nedan.

Idag har nätverket ca 400 medlemmar (universitet, kommuner, förskolor och enskilda medlemmar). Nätverket styrs av en grupp med forskare, rektorer och förskollärare. Jag sitter med i denna styrgrupp som drar upp riktlinjer och planerar för det fortsatta arbetet inom nätverket och de årliga konferenser och webinarier som genomförs inom nätverket.

Nätverket PUFF

Lekbaserad utvecklingspedagogik – nätverk för forskning om och utveckling av förskolan

Jag medverkar i Nätverket för praktikutveckling, utvecklingspedagogik och förskoleforskning (PUFF), ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet.

Artiklar på Växjö kommuns webbplats Pedagog Växjö om arbetet i nätverket

Aktuellt

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)