Maria Magnusson

Maria Magnusson

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
24075, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mitt forskningsintresse är yngre barns lärande och vad jag kallar för förskoledidaktik, med ett särskilt intresse för grafiska symboler som lärandeobjekt. Jag är koordinator för nätverket Nordic Early Literacy Education.

Barn

Forskningsprojekt: Lekresponsiv undervisning i förskoleklass.

Målet med studien är att skapa ny kunskap om hur en didaktik kan utformas som förenar lek och undervisning i förskoleklassen.

Projektet grundar sig i tidigare forskningsresultat om hur förskolan kan utveckla en didaktik som är responsiv på barns lek. Se forskningsresultat: Play-Responsive Teaching in Early Childhood EducationSpringer.

Läs mer om projektet via denna länk

Förskolebarn och pedagog

Forskningsprojekt: Lekbaserad didaktik – att teoriutveckla en lekbaserad förskoledidaktik i samverkan med universitet/högskola och förskola

Läs mer om projektet som är publicerat i Springer.

Ett temanummer av "Forskning om undervisning och lärande" presenterar delstudier från projektet: ForskUL_vol7_nr1_2019.pdf. Artikel om projektet "Att tillägna sig skriftspråkliga verktyg genom att leka affär" finns här: ForskUL_vol7_nr1_2019_s23-43.pdf

Lekbaserad utvecklingspedagogik – nätverk för forskning om och utveckling av förskolan

Jag medverkar dessutom i "Lekbaserad utvecklingspedagogik – nätverk för forskning om och utveckling av förskolan". Nätverket är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet.

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)