Profilbild

Maria Magnusson

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
+46480446118
+46725949404
24075, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Mitt forskningsintresse är yngre barns lärande och vad jag kallar för förskoledidatik, med ett särskilt intresse för grafiska symboler som lärandeobjekt. Jag är koordinator för nätverket Nordic Early Literacy Education.

Förskolebarn och och pedagog

Forskningsprojekt: Lekbaserad didaktik – att teoriutveckla en lekbaserad förskoledidaktik i samverkan med universitet/högskola och förskola

Artikeln "Lekresponsiv undervisning – ett undervisningsbegrepp och en didaktik för förskolan" är publicerad i tidskriften Springer.

Ett temanummer av "Forskning om undervisning och lärande" presenterar delstudier från projektet: ForskUL_vol7_nr1_2019.pdf. Artikel om projektet "Att tillägna sig skriftspråkliga verktyg genom att leka affär" finns här: ForskUL_vol7_nr1_2019_s23-43.pdf

Lekbaserad utvecklingspedagogik – nätverk för forskning om och utveckling av förskolan
Jag medverkar dessutom i "Lekbaserad utvecklingspedagogik – nätverk för forskning om och utveckling av förskolan". Nätverket är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet. Läs mer här »

 

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)