Maria Mårtensson Hansson

Maria Mårtensson Hansson

Professor
Institutionen för management Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Forskning

Maria är verksam som professor i ekonomi- och verksamhetsstyrning och är forskningsledare för Centre for Management Accounting Research (CMAR) vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet.

I sin forskning intresserar sig Maria Mårtensson Hansson för verksamhetsstyrningsfrågor. Ett särskilt intresse handlar om att utveckla ny kunskap om, och fördjupad förståelse för, hur förändringar av styrning påverkar verksamheten och dess medarbetare. 

För tillfället leder hon två större forskningsprojekt. Det ena, Att fånga en förnyelseresa – Arbetsförmedlingen 2021 är ett sexårigt forskningsprojekt där Arbetsförmedlingens nya strategiska inriktning beforskas och analyseras utifrån strategi-, styrnings- och ledarskapsperspektiv. Det andra forskningsprojektet Styrning i Stockholms läns landsting – en strategisk angelägenhet är ett treårigt forskningsprojekt där Stockholms läns landstings verksamhetsstyrning studeras utifrån frågor som rör såväl strategi som styrning.

Maria är även verksam vid Stockholm Centre for Organizational Reserach (Score) vid Stockholms universitet. (www.score.su.se).

Vidare har hon en ledande roll i samverkansplattformen Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) som finns vid företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. (www.sbs.su.se/aes)

 

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Manuskript (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))