Maria Nordstedt

Maria Nordstedt

Doktorand
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Forskning

Jag påbörjade min doktorandanställning i augusti 2017.

Mitt avhandlingsprojekt handlar om betydelsen av sprutbyten för personer som kommer till verksamheten. Huvudmaterialet består av deltagande observationer på två sprutbyten i södra Sverige och i några personers vardag inklusive informella samtal och djupintervjuer med såväl personer som använder narkotika som med personal. Empiriinsamlingen pågick under 16 månader.