Maria Nordstedt

Maria Nordstedt

Universitetsadjunkt
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är socionom med erfarenhet av arbete med personer som använder droger inom Skåne stadsmissions verksamheter samt behandlingsarbete och myndighetsutövning inom socialtjänst. Sedan hösten 2017 är jag doktorand vid institutionen för socialt arbete.

Du når mig enklast på mejl, men telefon 072-450 77 94 fungerar också.

Undervisning

Jag undervisar och handleder uppsatsskrivande på socionomprogrammet, främst inom missbruksområdet.

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt handlar om sociala betydelser av sprutbyten, där jag särskilt intresserar mig för vad verksamheten betyder för de människor som kommer dit, hur platsen används och uppfattas. Varför kommer människor dit, ibland utan att byta sprutor?
   Det etnografiska fältarbetet består främst av deltagande observationer vid två sprutbyten i södra Sverige och i några personers vardag.

Uppdrag

Sedan 2018 är jag doktorandrepresentant i HLK för socialt arbete.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)