Maria Nordstedt

Maria Nordstedt

Doktorand
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708166
+46724507794
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt handlar om betydelsen av sprutbyten för personer som kommer till verksamheten. Huvudmaterialet består av deltagande observationer på två sprutbyten i södra Sverige och i några personers vardag samt informella samtal och djupintervjuer med såväl personer som använder narkotika som med personal. Det är narkotikaanvändarnas perspektiv som är i fokus.