Maria Nordstedt

Maria Nordstedt

Universitetsadjunkt
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är socionom och har arbetserfarenhet av socialtjänst, behandlingshem och öppenvårdsbehandling för unga som använder alkohol eller narkotika samt av arbete i Skåne stadsmissions verksamheter Café David och Nattjouren.

I december 2023 disputerade jag med avhandlingen Konsten att göra (sprut)utbyten: Sprutbytets betydelse i skärningspunkten mellan politik, yrkespraktik och människors vardagsliv. Avhandlingen fokuserade på vilka sociala betydelser som svenska sprutbyten har för de som beskare verksamheten, och hur dessa betydelser skapas. Sedan min disputation har jag arbetat som universitetsadjunkt vid Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet.

Undervisning

Jag undervisar på socionomprogrammet, framför allt på terminerna tre, fyra och sju. Min undervisning berör ofta personer med problematiskt bruk och beroende av alkohol och narkotika eller olika typer av handledning/vägledning.

Forskning

Jag är intresserad av frågor rörande personer som använder narkotika, deras levnadsvillkor och vardagsliv, liksom vilka faktorer som främjar respektive hindrar narkotikaanvändning. Sedan min disputation har jag arbetat med frågor som rör tidiga och samordnade insatser för barn och unga i forskningsprogrammet Connected Children, med särskilt fokus på betydelsen av en meningsfull fritid.

 

Uppdrag

Doktorandrepresentant i handledarkollegiet (HLK) för socialt arbete, 2018–2023.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)