Maria Olsén

Maria Olsén

Texthandledare
Universitetsbiblioteket
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som texthandledare på Universitetsbiblioteket i Kalmar och tillhör Sektion Högskolepedagogik. I mitt uppdrag arbetar jag med att stödja studenters lärande och utveckling av akademiska litteracitetskompetenser. 

Min bakgrund är ämneslärare i svenska, svenska som andraspråk, engelska och tyska. Jag har tidigare undervisat i grundskola, gymnasieskola och inom vuxenutbildningen och där haft möjlighet att möta olika elevgrupper såsom individuella programmet, språkintroduktion, yrkes- och studieförberedande program. Inom vuxenutbildningen har jag erfarenhet från grundvux, gymnasial nivå och SFI. 

Sedan 2016 har jag, i min tidigare tjänst, fortbildat och handlett i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Jag är utbildad SKUA-utvecklare via Nationellt Centrum för svenska som andraspråk (Stockholms Universitet).  

Nominerad till lärarpriset Guldäpplet 2016 och 2021 för arbete med digitala verktyg och virtuella utbyten i språkklassrummet. 

Undervisning

Föreläsningar, workshops och handledning av studenter. Läs gärna mer här: Universitetsbibliotekets handledningsyta

Som programansvarig kan du boka programspecifik undervisning.