Maria Owiredu

Maria Owiredu

Doktorand
Institutionen för statsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Maria Owiredus forskningsområde är svensk partipolitik och politiskt beteende med fokus på utrikespolitik.

Nu skriver Maria sin avhandling med syfte att studera svensk utrikespolitik i den inrikespolitiska debatten. Fokusområde är Israel-Palestinakonflikten och hur de svenska partierna i riksdagen har hanterat Israel-Palestinafrågan mellan åren 2006-2021.

Maria ingår i forskningsmiljön Linnaeus University Research Group on Political Behavior, Opinion and Parties (LNU-POP).

Undervisning

Jag har bland annat undervisat på dessa kurser:

  • Svensk förvaltning och politisk styrning (PIMS)
  • Svensk och jämförande politik (Statsvetenskap 1)
  • Representativ demokrati i politiska system (Statsvetenskap 1)
  • Politiska idéer (Statsvetenskap 1)
  • Oral Presenation Skills

 

  • Handledning av B-kursuppsatser.
  • Handledning av C-uppsatser.

Forskning

Publikationer

Owiredu, M (2022). ”Religiösas personers intresse för Israel-Palestinakonflikten”, SurveyJournalen, 2020, 7 (2): 76-87

 

Konferensbidrag (Övrig vetenskaplig)

Owiredu, M (2019). Swedes and the Israel-Palestinian conflict: Attitude changes in the aftermath of peace-negotiations.

Nyhetsartiklar

Biståndsfrågan handlar också om internationell trovärdighet (smp.se)

”Stödet för Israel har aldrig varit så stort i Sverige som nu.” – Sydsvenskan

Why is Sweden shifting towards right wing Israel (Haaretz)

 

 

Uppdrag

Högre allmänna seminarium i statsvetenskap, amanuens.

Publikationer

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))