Maria Owiredu

Maria Owiredu

Doktorand
Institutionen för statsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Maria Owiredus forskningsområde är svensk partipolitik och politiskt beteende med fokus på utrikespolitik.

Nu skriver Maria sin avhandling med syfte att studera svensk utrikespolitik i den inrikespolitiska debatten. Fokusområde är Israel-Palestinakonflikten och hur de svenska partierna i riksdagen har hanterat Israel-Palestinafrågan mellan åren 2006-2021.

Maria ingår i forskningsmiljön Varieties of Political Representation (VPR)

Undervisning

  • Svensk förvaltning och politisk styrning (PIMS)
  • Svensk och jämförande politik (Statsvetenskap 1)

Handledning och seminarier

  • Representativ demokrati i politiska system (Statsvetenskap 1)
  • Politiska idéer (Statsvetenskap I)
  • Handledning av B-kursuppsatser.

Forskning

Publikationer

Owiredu, M (2022). ”Religiösas personers intresse för Israel-Palestinakonflikten”, SurveyJournalen, 2020, 7 (2): 76-87

 

Konferensbidrag (Övrig vetenskaplig)

Owiredu, M (2019). Swedes and the Israel-Palestinian conflict: Attitude changes in the aftermath of peace-negotiations.

Uppdrag

Högre allmänna seminarium i statsvetenskap, amanuens.

Publikationer

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)