Maria Qvistgaard

Maria Qvistgaard

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag heter Maria Qvistgaard och arbetar som universitetslektor på  institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap på Linnéuniversitet. Jag disputerade december 2021 och har från och med januari uppdraget som biträdande prefekt för campus Växjö och Ljungby.

Undervisning

Jag är examinator samt undervisande lärare i kurser inom operationssjukvård. Vidare innebär min tjänst bedömningar av studenter som genomför verksamhetsförlagd utbildning, seminarieverksamhet samt handledning av uppsatser på C och D nivå.

Forskning

Mitt forskningsområde är relaterat till mitt kunskapsområde inom perioperativ vård. Avhandlingens preliminära titel är "Säker perioperativ vård- med fokus på infektionsprevention". Postoperativa infektioner är ett allvarligt hot mot de patienter som behöver opereras. Problem med antibiotikaresistens ökar och behandlingsalternativen minskar och vi behöver därmed på alla möjliga sätt se till att infektioner inte uppstår. Flertalet av de postoperativa infektioner som ändå uppstår hade varit möjliga att undvika. Det känns därför  motiverande att jobba vidare med forskning inom detta område.

Leonardo da Vinci och kopplingen till dagens och framtidens moderna sjukvård

  

Maria Qvistgaard berättar om sin forskning på en PechaKucha-kväll på Kalmar slott i oktober 2018.

Publikationer

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)