Maria Qvistgaard

Maria Qvistgaard

Universitetsadjunkt, doktorand
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag heter Maria Qvistgaard och arbetar som adjunkt och doktorand vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap på Linnéuniversitet.

Undervisning

Jag är kursansvarig samt undervisande lärare i kurser inom operationssjukvård. Vidare innebär min tjänst bedömningar av studenter som genomför verksamhetsförlagd utbildning, seminarieverksamhet samt tentator för examinationer inom ramen för operationssjukvård.

Forskning

Halvtid av min heltidstjänst ägnar jag mig åt doktorandstudier vid Linnéuniversitetet. Jag antogs på forskarutbildningen april 2015 och har sedan dess arbetat deltid med min avhandling.

Mitt forskningsområde är relaterat till mitt kunskapsområde inom perioperativ vård. Avhandlingens preliminära titel är "Säker perioperativ vård- med fokus på infektionsprevention". Postoperativa infektioner är ett allvarligt hot mot de patienter som behöver opereras. Problem med antibiotikaresistens ökar och behandlingsalternativen minskar och vi behöver därmed på alla möjliga sätt se till att infektioner inte uppstår. Flertalet av de postoperativa infektioner som ändå uppstår hade varit möjliga att undvika. Det känns därför  motiverande att jobba vidare med forskning inom detta område.

Leonardo da Vinci och kopplingen till dagens och framtidens moderna sjukvård

Maria Qvistgaard berättar om sin forskning på en PechaKucha-kväll på Kalmar slott i oktober 2018.

  

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)