Jag disputerade vid Lunds universitet år 2014. Min avhandling handlar om vad som händer när äldre personer överväger en flytt från det egna boendet till ett särskilt boende och hur de äldre, deras närstående och biståndshandläggare upplever och beskriver denna process. I en uppföljning av detta forskningsintresse har jag i ett nästa steg studerat hur sjuksköterskor hanterar processen när äldre personer överväger en flytt från det egna boendet till ett särskilt boende i samband med en sjukhusvistelse.

Forskning

Som postdoktor vid Linnéuniversitetet belyser jag för närvarande hemtjänstens perspektiv i processen när äldre personers eventuella flytt till ett särskilt boende aktualiseras. Denna studie baseras på intervjuer med verksamhetsansvariga och omvårdnadspersonal inom såväl kommunala- som privata hemtjänstaktörer. Parallellt med denna forskning har jag nyligen studerat hur närstående personer till människor med demens agerar, reagerar och resonerar i en strävan efter att hålla fast vid värdet av värdighet. Nyligen har jag också studerat multi-professionella team och deras medverkan i ett försök att stärka arbetet för en mer sammanhållen vård och omsorg för äldre personer.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)