Maria Nilsson

Maria Nilsson

Doktorand
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är doktorand i hälsovetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap. Mitt avhandlingsarbete handlar om drivkrafterna bakom implementering av ny teknologi för att främja hälsa och välbefinnande hos äldre och de som hjälper eller vårdar sin äldre närstående.

Jag tillhör Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (Nka) och jag är också knuten till forskningsprogrammet Sustainable Care: Connecting People and Systems, vid The University of Sheffield.

Jag är medlem i the Sustainable Care Early Career Researcher Network.

Min bakgrund är som sjuksköterska med specialistinriktning operation, och jag har tidigare arbetat inom kirurgisk vård, äldrevård, primärvård och operationssjukvård. 

Publikationer

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)