Maria Nilsson

Maria Nilsson

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor i vårdvetenskap vid institutionen för Hälso- och vårdvetenskap. Min forskning är inriktad mot äldre och deras anhöriga. Min avhandling handlade om de underliggande drivkrafterna bakom implementeringen av välfärdsteknik i hälso- och sjukvård samt vård och omsorg för äldre och deras anhöriga i ett svenskt perspektiv.

Jag tillhör Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (Nka) och jag är också knuten till forskningsprogrammet Sustainable Care: Connecting People and Systems, vid The University of Sheffield och till Centre for Care, ett centrum för samverkan mellan Universities of Sheffield, Birmingham, Kent och Oxford, the London School of Hygiene & Tropical Medicine, the Office for National Statistics, och tre stora NGO:s; Carers UK, the National Children's Bureau och the Social Care Institute for Excellence.

Jag är medlem i the Sustainable Care Early Career Researcher Network.

Min bakgrund är som sjuksköterska med specialistinriktning operation, och jag har tidigare arbetat inom kirurgisk vård, äldrevård, primärvård och operationssjukvård.

Undervisning

Jag undervisar och handleder uppsatser på grund- och avancerad nivå på sjuksköterskeprogrammet. Jag är även kursledare för Vetenskapsteori och kunskapsbildning inom sjuksköterskeprofessionen.

Forskning

Jag är med i forskningsprogrammet WELL CARE. Projekt: WELL CARE | lnu.se

Publikationer

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)