Mariah Larsson

Mariah Larsson

Professor
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag disputerade i filmvetenskap vid Lunds universitet 2006 på en avhandling om filmregissören Mai Zetterling och det svenska sextiotalet. Därefter har jag huvudsakligen kombinerat forskningsfälten film och sexualitet. Under åren 2008 till 2015 arbetade jag på dåvarande Malmö högskola och på Stockholms universitet. Sedan 2016 är jag anställd på Linnéuniversitet.

Undervisning

Jag har undervisat på alla nivåer i filmvetenskap, på senare tid dock främst på kandidat- och magisternivå.

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsområde är sexualitet och film, vilket inbegriper den pornografiska filmens historia i Sverige men också frågor om filmcensur och osedlighetslagstiftning, populärkultur och genus, samt nationell och transnationell film. På senare tid har jag bland annat arbetat med filmarkivet Face of AIDS, i ett samarbete mellan Karolinska institutet och filmvetenskapen på Linnéuniversitetet, men jag har också forskat om filmregissören Mai Zetterling. Mina senaste publikationer är bland annat A Visual History of HIV/AIDS: Exploring the Face of AIDS Film Archive (samredigerad med Elisabet Björklund, Routledge, 2019), A Cinema of Obsession: The Life and Work of Mai Zetterling (University of Wisconsin Press, 2020) och Såra tukt och sedlighet: Hundra år av pornografi i Sverige (samförfattad med Klara Arnberg, Tommy Gustafsson och Elisabet Björklund, Natur och kultur, 2021).

För närvarande ägnar jag mig åt ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet, ”God pornografi till folket: Sexuell välfärd, Fräcka fredag och den svenska porrdiskursen på det sena 1980-talet” (3 år, beviljat 2020). Projektet handlar om hur den ”goda” pornografin konstruerades i den svenska samhällsdiskursen i slutet av 1980-talet och vad detta kan säga om Sverige och den svenska synen på sexualitet och pornografi vid den här tiden, med utgångspunkt i och fokus på tv-programmet Fräcka fredag som visades på SVT våren 1988.

Uppdrag

Delat föreståndarskap för Centrum för populärkulturstudier

Mariah Larsson forskar om den pornografiska filmens historiska situation i Sverige.

Publikationer

Bok (Referee­granskat)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)