Mariah Larsson

Mariah Larsson

Professor
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag disputerade i filmvetenskap vid Lunds universitet 2006 på en avhandling om filmregissören Mai Zetterling och det svenska sextiotalet. Sedan dess har jag kombinerat forskningsfälten film och sexualitet.

Under flera år undervisade jag på masterprogrammet i sexologi vid Malmö högskola och ägnade mig samtidigt åt ett post dok-projekt om pornografisk film i Sverige på 1970-talet, ett tvärvetenskapligt projekt med perspektiv från såväl filmvetenskap som urbana studier, sociologi, sexologi och genusvetenskap. Projektet ledde in på flera olika sidospår, så som filmcensur, nationell film, sexualitet i icke-pornografisk film, sexuella fantasier, transnationalitet, populärkultur och filmadaptioner. Från 2012 till och med 2015 arbetade jag vid institutionen för mediestudier på Stockholms universitet.

Sedan 2016 är jag anställd på Linnéuniversitet, där jag undervisar på alla nivåer i filmvetenskap. Tillsammans med de övriga filmvetarna på Linnéuniversitet har jag bland annat arbetat med filmarkivet Face of AIDS. Face of AIDS är Staffan Hildebrands samlade filmdokumentation av HIV/AIDS-epidemin, arkiverat på Karolinska Institutet. Arbetet har resulterat i en antologi, redigerad av mig och Elisabet Björklund, som utgår från Face of AIDS-materialet. A Visual History of HIV/AIDS: Exploring the Face of AIDS Film Archive publicerades av Routledge Advances in the Medical Humanities 2019.

Utöver detta har jag bland annat publicerat The Swedish Porn Scene: Exhibition Contexts, 8mm Pornography and the Sex Film (Intellect, 2017) samt A Cinema of Obsession: The Life and Work of Mai Zetterling (University of Wisconsin Press, 2020). I olika samarbeten har jag redigerat volymerna Swedish Cinema and the Sexual Revolution (med Elisabet Björklund, McFarland, 2016), Sexual Fantasies: At the Convergence of the Cultural and the Individual (med Sara Johnsdotter, Peter Lang, 2015), Interdisciplinary Approaches to Twilight (med Ann Steiner, Nordic Academic Press, 2011) samt Swedish Film: An Introduction and Reader (med Anders Marklund, Nordic Academic Press, 2010). 

Mariah Larsson forskar om den pornografiska filmens historiska situation i Sverige.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))