Mariana Gómez Johannesson

Mariana Gómez Johannesson

Samverkansrådgivare Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Strategiska Samverkansprojekt
Partnerskapsledare, Samverkan e-hälsa
I rollen som partnerskapsledare jobbar jag aktivt med förankring, strategisk kommunikation och länkar individer, projekt och satsningar som ger mervärdet till Samverkans ambitioner. Detta tillsammans med Region Kalmar län, e-Hälsoinstitutet hos LNU, e-Health Arena och flera aktörer både inom och utanför LNU.  

Samverkan e-hälsa är namnet på Linnéuniversitetet och Region Kalmar satsning med ambitionen att utveckla utbildning, forskning, infrastruktur och innovationer kopplad till e-hälsoområdet med bas i Kalmar län. 2022 skrev partnerna under en avsiktsförklaring för att göra en mångmiljonsatsning inom e-hälsa under en tioårsperiod. Tanken är att få nationellt och internationellt genomslag genom att stärka universitetet, öka förutsättningarna för högkvalitativ vård samt utveckla samverkan med näringslivet och verka för regional tillväxt.

Mer om e-hälsa i Kalmar https://utveckling.regionkalmar.se/utvecklingsomraden/naringsliv-och-innovation/e-halsa/

Projekt- och processtöd
Att utveckla idéer och vara en del av implementeringen är en del av mitt dagliga arbete inom LNU. Från att ha koll på ansökningstider och påverka dess innehåll, till att vara en del av särskilda projekt samt att implementera och återknyta resultat och lärdomar vidare i nya satsningar och förändringsarbete ingår i rollen. Just nu har jag extra ansvar i två projekt:

Projektkoordinator och Linnéuniversitetets interna samordnare för Health Data (HDS)
HDS är en av Europas digitala innovationshubbar (EDIH), och Sveriges enda med fokus på hälsa och e-hälsa. HDS fungerar som en one-stop-shop som stödjer företag och offentliga aktörer från hela Europa att accelerera användningen av tjänster som möjliggör utvecklingen och användning av nya digitala hälso- och välfärdstjänster. HDS samlar 18 aktörer, bland annat flera universitet och högskolor, olika regionala innovationshubbar och flera forskningsinstitut, innovationscentrum och forskningsparker. HDS finansieras av EU och Vinnova. Projekttid är 2023-2025.

Mer om HDS
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/samarbeta-med-oss/Projekt-och-natverk/health-data-sweden/


Projektstöd InKuiS – Innovativt kulturentreprenörskap i samverkansforskning

InKuiS samlar forskare från olika fakulteter på Linnéuniversitetet som i samverkan med ett 70-tal regionala och nationella partners utvecklar ny kunskap kring kulturentreprenörskap. InKuiS finansieras av Familjen Kamprads stiftelse. Projekttid är 2022–2027. Projektledare: Anders Högberg

Mer om InKuiS
https://lnu.se/forskning/forskningsprojekt/inkuis/