Marianne Björn

Universitetslektor
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708093
Spara kontaktuppgifter

Marianne har en magisterexamen i pedagogik från Uppsala universitet, en högskoleingenjörsexamen i datateknik med inriktning mot information från Ingenjörshögskolan i Jönköping och en filosofie doktorsexamen i pedagogik från Linnéuniversitetet. Marianne är intresserad av IT och lärande, med särskilt fokus på teknikstöd för studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Marianne har arbetat i flera EU-finansierade projekt. Projektet COLDEX, COllaborative Learning and Distributed EXperimentation, handlade om att låta lokala elevgrupper utföra experiment över Internet och delta i ett globalt kunskapsutbyte. Projektet Focus Alfa var ett projekt för vuxna med läs- och skrivsvårigheter som lärde sig språk. I projektet deltog tre länder som prövade nya metoder att lära ut engelska som främmande språk med kompensatoriska hjälpmedel som stöd i lärprocessen. Projekten CallDysc och Caldys2 var projekt som riktade sig till elever med dyslexi som behövde extra stöd för att lära ett andra språk. Inom projektet producerades spel där eleverna kunde spela själva eller över Internet tillsammans med andra. Spelen laddades i projekt CallDysc ned till en mobil enhet som mobiltelefon, PSP, eller liknande, men i projekt Caldys2 spelades spelen på Internet. Marianne deltog även i en av temagrupperna inom projektet Ung Kommunikation, temagruppen IKT i specialpedagogiken. Som en del i arbetet för temagruppen skapade Marianne tillsammans med Camilla Jönsson, AV-media Kronoberg, en hemsida där kompenserande tekniska hjälpmedel presenteras.

Marianne är med i forskningsmiljön Centrum för Specialpedagogisk Forskning (CSF).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))