Profilbild

Marianne Dahl

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
+46480446381
+46725949514
24062, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild
Jag arbetar som lektor i pedagogik vid lärarutbildningen campus Kalmar. Min avhandling handlar om fritidspedagogers arbete med barns relationer, med fokus på den kollektiva handlingsrepertoar som kommer till uttryck i två arbetslag. Studien belyser hur fritidspedagoger arbetar med och ser på barns relationer som de framhåller som eftersträvansvärda. Andra forskningsintressen rör barns sociala liv där relationer, genus och barns egna kulturer är i fokus. Didaktiska perspektiv och utvecklingsarbete inom förskola, fritidshem och skola är andra intresseområden.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)