Marianne Dahl

Marianne Dahl

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Ra, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som lektor i pedagogik vid lärarutbildningen campus Kalmar. Mina forskningsområden handlar om barns sociala liv och pedagogiskt arbete med relationer. Andra forskningsintressen rör utvecklingsarbete och verksamhetsutveckling inom fritidshemmet.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))