Marie-Jose Gaillard-Lemdahl

Marie-Jose Gaillard-Lemdahl

Professor Emeritus
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Forskning

Jag är professor i botanik-vegetationshistoria/paleoekologi (miljöhistoria) och bedriver ett stort antal forskningsprojekt med fokus på miljö- och vegetationshistoria under långt tidsperspektiv. Detta med tillämpningar inom arkeologi och nutida miljöfrågor som kulturlandskapsskötsel, biologisk mångfald och klimatutveckling. Jag är även forskningskoordinator för ämnesområdet Miljövetenskap där sju olika forskargrupper ingår. Forskargrupperna tillsammans gör en avdelning som kallas EST, Environmental Science and Technology Section.

Uppdrag

Utländsk Ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin sedan april 2011, Klass Geovetenskap

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))