Marie Alricsson

Marie Alricsson

Professor
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
23081, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag kommer ursprungligen från idrottsrörelsen och har arbetat bland annat inom Jämtland/Härjedalens idrottsförbund, Sveriges Akademiska IF och Ridsportförbundet. Avlade sjukgymnastexamen 1984 och efter examen arbetade jag som kliniker i över 20 år senast som ergonom/sjukgymnast inom flygvapnet. Disputerade i ämnet idrottsmedicin vid Karolinska institutet 2003 och genomförde post-doc studier i Australien 2006-07 och Vårdalinstitutet i Lund 2008-09. Jag utnämndes till docent i rehabiliteringsvetenskap vid Lunds universitet och Mittuniversitetet 2008, och vidare till Professor i idrottsvetenskap vid Mittuniversitetet februari 2011. Anställdes vid Linnéuniversitetet som professor i idrottsvetenskap juli 2017.

Undervisning

Undervisar och handleder studenter på grund- och avancerad nivå vid institutionen för idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet.

Forskning

Regelbunden fysisk aktivitet är hälsofrämjande och minskar risken för många kroniska sjukdomstillstånd. Tidiga hälsoinsatser redan under ungdomsåren är sannolikt av stort värde för god livskvalitet och ett friskt vuxenliv. Ett steg i denna riktning torde vara att uppmuntra ungdomar att anamma ett bra hälsobeteende. Utmaningen som forskare är att tillämpa och utveckla strategier och metoder som leder till att individer är regelbundet fysiskt aktiva vilket är en del av min forskning bland barn och ungdomar. Som exempel så har vi studerat bland annat om fysiska träningsprogram kan påverka fysisk självkänsla och prestationsförmåga hos inaktiva gymnasieflickor i invandrartäta områden i Stockholm.
Elitidrottare drabbas i hög grad av olika allvarliga skador som innebär betydande lidande för de drabbade individerna och stora kostnader för samhället. En skada i främre korsbandet är en av de allvarligaste skadorna av fysisk aktivitet och ett av de största enskilda kliniska problemen inom idrottstraumatologi. Kan man minska skador med förebyggande program och skynda på återgången till idrott med effektiva rehabiliteringsprogram? Det är den andra delen av min forskning och då framför allt inom skidor och fotboll på elitnivå.

Forskningsområden                                                                     Idrottsmedicin, fysisk aktivitet, prevention, idrottsrehabilitering

 

Uppdrag

Handleder i dagsläget doktorand vid Centrum för idrottsskadeforskning, Karolinska institutet. Ledamot i styrelsen för CIF (Centrum för Idrottsforskning), GIH.

Maries forskning visar att idrottsskador är vanligt hos både yngre och äldre fotbollsspelare.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))