Doktorand vid Forskarskolan i historia sedan 2015. Avhandlingsprojektet handlar om konstruktionen av kunskap genom historiskt återskapande. Utför autoetnografiskt fältarbete i föreningar i Sverige och Danmark som återskapar det amerikanska inbördeskriget. Fokus på genus, historiebruk och ett inkluderande av den egna upplevelsen i forskningen. 

Publikationer

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)