Marie Danielsson

Marie Danielsson

EKONOMIADMINISTRATÖR
Ekonomiavdelningen
Cu37020b, Hus Culmen, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Ekonomiadministratör för institutionen för idrottsvetenskap, institutionen för pedagogik och lärande, institutionen för statsvetenskap samt institutionen för didaktik och lärares praktik. 

Jag arbetar bland annat med hantering av leverantörsfakturor, kundfakturor, utlägg, interndebiteringar och omföringar.