Marie Gunnarsson

Marie Gunnarsson

Universitetslektor
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470767533
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Mitt forskningsintresse handlar om vuxnas vardagslärande i arbetslivet. Avhandlingsarbetet handlar om hur övergångar i arbetslivet kan förstås som lärandesituationer. Närmare bestämt handlar det om att ur ett erfarenhetsperspektiv diskutera kvarvarande och uppsagdas upplevelser och förhållningssätt vid uppsägningar på arbetsplatsen.

Publikationer

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)