Marie Hedberg

Marie Hedberg

Universitetslektor, prodekan
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Disputerade hösten 2014 med avhandlingen Idrotten sätter agendan. Avhandlingen behandlar problematiken på Riksidrottsgymnasiet där tränarna hamnar i spänningsfältet mellan skolan och idrotten. Forskningsområdet är tränare, kompetens hos tränare, ledarskap/tränarskap, tränares handlande, kultur och kulturpåverkan.

Med anknytning till de forskningsfrågor som är av intresse engagerar sig Marie i olika former av samverkan, framförallt mot idrottsrörelsen. En del av samverkansarbetet görs inom ramen för Centrum för idrottsutveckling (CIU)  som är ett samarbete med Smålandsidrotten med målet att utveckla framförallt den regionala idrotten.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)