Marie Johansson

Professor
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter

Jag är professor i träbyggnadsteknik vid avdelningen för byggteknik.

Undervisning

Inom utbildning undervisar jag i konstruktionsteknik i byggingenjörsprogrammet och i avancerad träbyggnadsteknik i masterprogrammet i byggteknik. Jag är också handledare i ett doktorandprojekt rörande hållfasthetssortering.

Forskning

Inom forskningen arbetar jag främst med frågor kring materialet trä med fokus på kvalitet. Det rör sig kring allt från materialfrågor kring formstabilitet, hållfasthet och styvhet till byggfrågor som förbandsteknik. Inom det nationella SIO-programmet BioInnovation verkar jag som expert team leader för området "Construction & Design".

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Patent (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))