Marie Waller

Marie Waller

Studie- och yrkesvägledare
Fakultetskansliet för konst och humaniora Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Telefontid onsdagar och fredagar 9.00-12.00. Maila om du behöver nås på telefon vid annan dag och tid. övriga tider nås jag på mail.

Studie- och yrkesvägledare på institutionerna

Design(DE), Kulturvetenskaper(KV) och Medier och journalistik(MJ)

Program på grundnivå

 • Design + Change
 • Biblioteks- och informationsvetenskap
 • Integrations- och mångfaldsstudier
 • Journalistik och medieproduktion
 • Kulturarv i samtid och framtid
 • Medieentreprenörprogrammet
 • Mediekreatörprogrammet
 • Visual Communication + Change

Program på avancerad nivå

 • Design + Change, 
 • Digital humaniora
 • Innovation genom ekonomi, teknik och design
 • Koloniala och postkoloniala studier, masterprogram
 • Masterprogram i kulturvetenskaper

Fristående kurser på Institutionerna för design, kulturvetenskaper, media och journalistik