Marika Danielsson

Marika Danielsson

Universitetsadjunkt
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Jag har arbetat på Linnéuniversitetet sedan 2010. Heltid sedan 2012. I huvudsak undervisar och handleder jag studerande på lärarprogrammet. Tidigare har jag arbetat med utbildning i olika verksamheter. Jag har arbetat på förskola, i förskoleklass, på fritidshem, i grundskolans alla stadier, med vuxenutbildning, med SFI, som specialpedagog och som rektor.