Profilbild

Marina Jogmark

Universitetslektor
Institutionen för organisation och entreprenörskap Ekonomihögskolan
+46480446187
A2032, Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag arbetar med undervisning inom entreprenörskap, affärsutveckling, organisation, kulturarv och entreprenörskap samt andra kurser som ges inom ramen för det Entreprenöriella universitetet.

I min forskning studerar jag den sociala och ekonomiska utvecklingen av platser med ett särskilt fokus på entreprenöriell dynamik. I min forskning har jag bland annat studerat hur industriella spår växer fram eller förnyas på en plats, och då framförallt hur den sociala dimensionen av detta ser ut. Jag är särskilt intresserad av hur sociala nätverk, normer och tillit bildar struktur för handling. I mitt perspektiv får platsen därmed en särskild betydelse för hur entreprenörers relationer och utbyten formar och formas av omgivningen. Med andra ord hur historia och kultur som hör samman med en plats skapar olika slags förutsättningar för utveckling och förnyelse.

Mitt intresse för hur entreprenöriella handlingar och drivkrafter utvecklas i relation till sitt sociala sammanhang (till exempel platser, sektorer eller organisationer) odlar jag i undervisning och forskning inom kunskapsplattformen Entreprenörskap och social förändring.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)