Marina Jogmark

Marina Jogmark

Universitetslektor
Institutionen för organisation och entreprenörskap Ekonomihögskolan
A2032, Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)