Marina Wernholm

Marina Wernholm

Universitetslektor
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor i pedagogik och tillhör forskningsmiljön PEPP. I mina möten med barn har jag alltid varit nyfiken på deras tidigare erfarenheter, kunskaper och intressen – vilka de är när de inte är i skolan. För mig har det alltid varit av stor vikt att försöka möta varje barn där hen befinner sig, för att kunna fånga upp, fördjupa och problematisera lärandet i skolan. På senare år är det främst barns erfarenheter från deltagande i digitala gemenskaper som fångat mitt intresse och som också är mitt forskningsområde.

Min avhandling om lek utanför skolan i digitala gemenskaper är utsedd till Skolportens favorit

Undervisning

Jag undervisar i Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem, F-3 och 4-6. Jag föreläser och har Playshops om hur digitala verktyg och digitala lärresurser kan användas för att främja elevers kunskapsrepresentation samt deras utveckling av adekvat digital kompetens. Anledningen till att kalla det för Playshops är för att betona lekens betydelse för lärande. 

Forskning

Mitt forskningsintresse är yngre barns (6-12 år) lärande med digitala verktyg samt lärares professionella utveckling med fokus på bland annat undervisning som inbegriper digitala verktyg. De senast forskningsprojekten har fokuserat på barns erfarenheter av lärande i lek i en hybrid verklighet, undervisning i fritidshemmet, samt vad som händer och vad som blir möjligt när digitala verktyg används i skolans undervisning. 

Jag koordinerade 2021-2023 det av Nämnden för lärarutbildning finansierade projektet Digitala verktyg och digital kompetens i förskolans och skolans undervisning. I projektet studerades vad som händer och vad som blir möjligt när digitala verktyg används i förskolans och skolans undervisning, samt hur deras användning påverkar barns och elevers digitala kompetens.

Jag deltar i det Nationella forskarnavet Digitalisering i förskolan.

Jag är deltagande forskare i projektet Det (o)likvärdiga fritidshemmet. Projektledare: Helena Ackesjö (LNU). Övriga forskare: Jens Gardesten (LNU)

Jag är deltagande forskare i ULF-projektet Stärkt kvalitet i fritidshemmet. Projektledare: Helena Ackesjö (LNU). Övriga forskare: Mergim Krasniqi.

Jag är deltagande forskare i FoU -programmet Fritidshemmets bidrag till elevers måluppfyllelse. Projektledare: Helena Ackesjö (LNU). Övriga forskare: Jens Gardesten (LNU), Richard Andersson (LNU), Malin Borg (LNU) och Ann-Katrin Perselli (LNU):

Jag är deltagande forskare i ett projekt finansierat av Afa Försäkring: Lärares gränslösa föräldrakontakter. Projektledare: Eva Klope. Övriga forskare: Maria Hedlin (LNU) och Ulrika Bossér (LNU).

Jag är projektledare i det av UHR finansierade projektet 2023-2025: Att utveckla en multimodal undervisningsdesign med digitala verktyg - en unik modell för att möta praktiknära forskning. Övriga forskare: Emelie Patron (LNU), Andreas Ebbelind (LNU), Hanna Palmér (LNU), Kristina Danielsson (SU) och Susanne Kjällander (SU). 

Jag är projektledare i det av Vetenskapsrådet finansierade projektet 2024-2027: Utforskande av sexåringars meningsskapande i olika ämnen genom multimodal undervisning och deras skapande av digitala verktyg. Övriga forskare: Emelie Patron (LNU), Andreas Ebbelind (LNU), Hanna Palmér (LNU och  Kristina Danielsson (SU). 

 

 

Uppdrag

2022 koordinator för LGFRE, Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i fritidshem, erfarenhetsbaserat

2023 programansvarig för LGFRE, Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i fritidshem, erfarenhetsbaserat och ledamot i programrådet

2023-2025 Digitala verktyg som del av yngre barns livsvärld och lärande. Driver tillsammans med Andreas Ebbelind och Emelie Patron nätverket Digitala verktyg som del av yngre barns livsvärld och lärande. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))