Mark Dopson

Mark Dopson

Professor
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
44032, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mark Dopsons forskning spänner över såväl basforskning som tillämpad forskning och bidrar till en bättre förståelse av mikrobial evolution, ekologi och användande inom ingenjörskonsten.

Han studerar mikroorganismer som lever under extrema förhållanden, såsom surt pH, låga temperaturer, i sediment i Östersjön, eller djupt under jordens yta. Han fokuserar särskilt på kalla miljöer som är relevanta utifrån nordiska förutsättningar.

I sin forskning använder han sig av olika tekniker inom systembiologi för att undersöka hur allt från enskilda arter och hela vägen upp till hela samhällen av mikroorganismer kan leva i och anpassa sig till sin omgivning. Denna kunskap kan sedan användas inom industrin, till exempel för att avlägsna förorenande kemikalier från processvatten i gruvindustrin; vara till hjälp vid framtagandet av strategier för bioremediering av anoxiska ”döda zoner” i Östersjön; och för att förstå hur mikroorganismer påverkar djup geologisk förvaring av radioaktivt avfall.

Film: Mikroorganismer som lever under extrema förhållanden

Mina pågående forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)