Martin Gren

Martin Gren

Professor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
34015, Hus Culmen, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag undervisar i kulturgeografi, geografi, hälsovetenskap och design. Min forskning handlar om Antropocen (föreslaget namn på en ny geologisk epok där människan betraktas som en geologisk kraft) i perspektiv av det planetära klimat- och ekologiska nödläget.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel, recension (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))