Martin Gren

Martin Gren

Docent
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
+46480497127
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag undervisar i kulturgeografi och forskar om  Antropocen (föreslaget namn på en ny geologisk epok där människan betraktas som en geologisk kraft) och den nya klimatregimen.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))