Martin Hellström

Martin Hellström

Universitetslektor
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag har arbetat på Linné sedan 2012, först som biträdande lektor vilket resulterade i en studie om Astrid Lindgrens dramatik 2015. Sedan 2016 är jag anställd som lektor.

Forskningen handlar mest om barnlitteratur, om barns läsning, om barnteater och om hur barns tankar om barnlitteratur kan komma till användning inom barnlitteraturforskningen. Och så lite om allt möjligt annat, bland annat om August Strindberg. Bland barnlitteraturförfattarna har Maria Gripe intresserat mig mest.

Undervisar gör jag mest på lärarprogrammet, om litteraturdidaktik.

Jag är bosatt i Vadstena, har tre snart vuxna barn, ägnar mig mycket åt teater med barn och ungdomar, och skriver återkommande krönikor och recensioner (om barnlitteratur, naturligtvis) i Dagens Nyheter.

Jag nås enklast på mejl eller på min mobil: 070-2169 070. Välkommen att höra av dig!

 

 

Undervisning

Jag undervisar främst inom kurser på lärarprogrammet som rör läsning och samtal om läsning, läsmotivation och läsförståelse. Framförallt träffar jag studenter som ska bli lärare för elever i förskoleklass till och med trean och årskurs fyra till sex i både Växjö och Kalmar. Här berörs de frågor jag tycker är mest intressanta och som jag också arbetar med i min forskning.

När det gäller fristående kurser är jag främst aktiv i de som har med barnlitteratur att göra, distanskurser under terminerna och som sommarkurser. Bland annat har jag utvecklat en kurs om Maria Gripes författarskap.

Forskning

Min avhandling heter "Förpackningens förvandlingar" och den studerar bilden av konsumtion inom barnlitteraturen. Jag disputerade 2011 och började mitt biträdande lektorat 2012, med en studie om de pjäser Astrid Lindgren skrivit. "Pippi på scen. Astrid Lindgren och teatern" heter boken, utgiven på Makadam 2015. 

Efter det ändrade jag inriktning igen och kom att intressera mig för hur barns läsning och läsförståelse kan användas som en metod för tolkning inom litteraturvetenskapen. Jag träffade under flera års tid en grupp barn som blev medforskare kring Maria Gripes författarskap. 2022 kom boken "Mariagripelikt. Maria Gripes barnböcker och tidiga ungdomsromaner tolkade genom barns litteratursamtal" på Makadam. Den riktar sig till den som har ett intresse av Maria Gripes författarskap, men lika mycket till dem som söker efter nya metoder inom barnlitteraturvetenskapen.

Nära denna studie ligger också boken "Bäst är det mänskliga. Samtal kring skönlitteratur med barn och ungdomar" utgiven på Carlsson bokförlag 2023. Här har jag följt några barns fria läsning under flera års tid, och vi har samtalat om böckerna de har valt och som vi läst tillsammans. Det resulterade i en personlig och essäistiskt inriktad bok, som riktar sig till alla som är intresserade av barns läsning och samtalet kring läsningen.

2023 kom också "286 stycken ur barnteaterns oskrivna historia. Barnbiblioteket Sagas pjäser" på Makadam. Det är en stor studie över den dramatik för barn som Svensk läraretidning gav ut i sin serie Saga, och som riktade sig till skolklasser och barn med små resurser, som önskade spela teater, från 1900-talets början och en bit in på 1950-talet. Boken är en del i ett större projekt som bedrivs vid Svenska barnboksinstitutet, vari flera forskare intresserar sig för Saga-utgivningen och det arkivmaterial från förlaget som finns bevarat på SBI.

Utöver detta har jag återkommande skrivit om August Strindberg och Pär Lagerkvist, i samband med de internationella konferenser som återkommande hålls om Strindberg, och när det gäller Lagerkvist i den årsbok som Lagerkvist-sällskapet ger ut.

Jag arbetar också med en bibliografi över Lars Noréns författarskap, och med en bok om barn som besökare på konstmuseum.

 

Uppdrag

Utöver mitt arbete vid universitetet har jag tidigare suttit i Augustprisjuryn för barn och ungdomslitteratur-priset, samt i Kulturrådets nämnd för stöd till svensk skönlitteratur i utlandet.

Ett ideellt uppdrag som ger god kunskap till min forskning är arbetet som ledare för olika barnteatergrupper, vari jag möter unga läsare och deras tankar om litterature. På ett liknande sätt ger uppgiften som frilansande recensent och krönikör på Dagens Nyheter insikter och uppdateringar i hur barnboksfältet utvecklas

Publikationer

Publikationer i urval

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))