Martin Hellström

Martin Hellström

Universitetslektor
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Min avhandling heter "förpackningens förvandlingar. Konsumtion och karneval i barnlitteraturen", en studie av hur konsumtionens artefakter ges nya innebörder i barnlitteraturen. Nu arbetar jag med en studie över Astrid Lindgrens dramatik. 2015 publicerade jag boken "Pippi på scen. Astrid Lindgren och teatern" på Makadam förlag, och efter det fortsätter jag med att studera Lindgrens sagospel. Jag arbetar också med en studie över Maria Gripes författarskap, tillsammans med en grupp barn som läser hennes böcker.

Undervisning

Jag undervisar främst inom kurser på lärarprogrammet som rör läsning och samtal om läsning, läsmotivation och läsförståelse. Framförallt träffar jag studenter som ska bli lärare för elever i förskoleklass till och med trean och årskurs fyra till sex i både Växjö och Kalmar. Här berörs de frågor jag tycker är mest intressanta och som jag också arbetar med i min forskning.

När det gäller fristående kurser är jag främst aktiv i de som har med barnlitteratur att göra, distanskurser under terminerna och som sommarkurser. Här är det främst min forskning kring Astrid Lindgrens verk som jag kan dra nytta av.

Forskning

I min forskning är jag främst intresserad av hur barns läsning och läsförståelse kan användas som en metod för tolkning inom litteraturvetenskapen. Detta kommer till utryck inom mitt projekt kring Maria Gripe. Termen medforskare antyder att barnen som tillsammans med mig läser och samtalar om Gripes verk medverkar för att arbeta med frågor som rör Gripes texter och tematiker, och inte i sig själva är ämnet för forskningen. Jag kallar metoden för medforskande litteratursamtal och hoppas med att utvecykla denna metod komma fram ett sätt att förstå, förklara och beskriva barns litteratur på ett sätt som ligger nära barn och ungdomars sätt att förstå och tala om litteratur.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))