Martin Holgersson

Martin Holgersson

Universitetslektor
Institutionen för management Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor i företagsekonomi med inriktning mot ekonomi- och verksamhetsstyrning. På grundnivå undervisar jag främst i grundläggande ekonomistyrning och kalkylering. På kandidat- och masternivå handleder jag framförallt uppsatser. Jag har tidigare undervisat i organisation och ledarskap, bolagsstyrning (corporate governance) och vetenskapliga metoder. Vid sidan av min undervisning ansvarar jag även för civilekonomprogrammet. 

Min avhandling handlade om människans relation till finansiella marknader och betydelsen av "vardagslivets finansialisering”. Jämte själva huvudämnet intresserade jag mig även för det akademiska formatet, med betoning på skrivande. Efter avhandlingsarbetet har jag utforskat fenomenet entreprenörskap med inspiration i Thomas Manns författarskap (se ”Om lugnet i stormen”).

Jag har precis avslutat ett projekt om relationen mellan vetenskap och konst. En delpublikation handlar om sociologen Johan Asplund, och har den vetenskapliga formen i fokus. Fler publikationer från projektet stundar. Jag har även skrivit en bok på temat med den preliminära titeln: "Samhällsvetenskap som konstform - Essäer om kunskap, forskning och sanning". Angående boken brottas jag emellertid med att komma i kontakt med relevanta bokförlag och förläggare. Hör gärna av dig, om du är intresserad eller kan bistå med kontakter. 

För tillfället intresserar jag mig för sociala perspektiv på investeringskalkylering och hur investeringskalkyler används i organisationer. Övriga forskningsintressen är sociala och kritiska aspekter av, och på, verksamhetsstyrning samt relationen mellan ekonomistyrning och bolagsstyrning.

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))