Martin Karlsson

Martin Karlsson

Universitetsadjunkt
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
+46470708510
+46702696372
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Hej, Jag heter Martin Karlsson och undervisar vid skog och trä. Jag är kursansvarig för Hållbart Familjeskogsbruk 1.

Jag har tidigare arbetat vid Museum, Riksskogstaxeringen och Länsstyrelse.

Undervisning

Hållbart familjeksogs bruk 1 och 2

Inköp och försäljning

Skoglig planering

Skogsekonomi