Martin Knust

Martin Knust

Docent
Institutionen för musik och bild Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Martin Knust är docent i musikvetenskap. Efter studier i bland annat musikvetenskap, teologi och filosofi i Greifswald, Berlin och Dresden, anställningar vid lärosäten i både Tyskland och i Sverige, bland annat vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, är han idag docent i musikvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Till hans forskningsintressen hör opera, musikteater och inte minst den nordiska musiken från 1800-talet och framåt, men också 1500-talets kyrkomusik, musikikonografi och musiken i Kambodja. Publikationslistan innehåller en rad artiklar om såväl musikaliska personligheter som Hugo Alfvén, Wilhelmine Schröder-Devrient och Richard Wagner, som texter om, exempelvis, hur musikaliska traditioner och kompositorisk teknik tagits emot och gestaltats i olika länder.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))