Martin Kvist

Universitetslektor
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter

Undervisning

Jag undervisar på och är examinator för kursen Välfärdsstatens organisering och socialpolitiska principer (1SA605) på socionomprogrammet. Jag är även kursansvarig för kursen International Social Work (1SA212).

Forskning

Min forskning kretsar kring frågor om ungas försörjningssituation och möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Primärt intresserar jag mig för hur olika välfärdspolitiska institutioner, på lokal, regional och nationell nivå, påverkar ungas försörjningsförutsättningar.