Martin Nilsson

Docent
Institutionen för statsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
23066, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter

Jag har arbetat på Linnéuniversitetet (tidigare Växjö universitet / Högskolan i Växjö) i mer än 25 år. Numera har jag i huvudsak mitt kontor på campus Kalmar (Radix 23065), även om jag bitvis också är i Växjö, då och då.  Under denna tid har jag haft en rad administrativa upppdrag som prefekt, stf prefekt och studierektor inom statsvetenskapen och den samhällsvetenskapliga fakulteten. Idag ägnar jag merparten av tiden åt undervisning och forskning inom mina intresseområden. Jag undervisar också regelbundet på Kustbevakningens aspirantprogram om svensk politik och förvaltning samt EU- och internationella förhållanden. 

Administrativa uppdrag:

Programledare: Internationella Samhällsstudier (180hp)

Intresseområden:

  • Komparativ och global politik
  • EU-politik
  • Internationellla organisationer och globala kriser
  • EU: demokratisering, utvidgning och grannskapspolitiken
  • Demokratisering & autokratisering: trender och utmaningar i världen
  • Latinamerika: historia och politik
  • Vänstern och Latinamerika

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)