Martin Nilsson

Universitetslektor
Institutionen för statsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Jag har arbetat på LNU (tidigare Växjö universitet / högskolan i Växjö) i mer än 20 år. Numera har jag kontor på både campus Växjö (K2034) och Kalmar (Hus Radix 23065) Under denna tid har jag haft en rad administrativa upppdrag som prefekt, stf prefekt och studierektor inom statsvetenskapen och den samhällsvetenskapliga fakulteten. Idag ägnar jag merparten av tiden åt undervisning och forskning inom mina intresseområden.

Administrativa uppdrag:

Programledare: Internationella Samhällsstudier (180hp)

Intresseområden:

  • Komparativ och global politik
  • EU-politik
  • EU: demokratisering, utvidgning och det östra partnerskapet
  • Demokratisering: trender, utmaningar och möjligheter i världen
  • Latinamerika: historia och politik
  • Vänstern och Latinamerika

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)