Martin Östlund

Martin Östlund

Universitetsadjunkt
Institutionen för informatik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Jag delar min tid mellan forskning och lärararbete. Som lärare arbetar jag som högskoleadjunkt inom ämnet Medieteknik där jag håller kurser i människa-dator interaktion och användargränssnittsdesign. Min forskning är inom området webbaserade kommunikationstjänster.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)