Martin van der Linden

Doktorand
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter

Jag är doktorand i religionsvetenskap med inriktning mot shinto i en global och digital kontext. 

Mitt avhandlingsprojekt studerar shinto och det "shintoeska" (populärkulturella och massmedia framställningar av shinto) på Internet. Projektet söker genom datainsamling av båda användar- och medarbetargenererad innehåll (t.ex. videor, blogginlägg, twitterinlägg et cetera.) om shinto förstå vad för slags av estetiska, multimodala och intermediala mönster och strukturer sprider och cirkulerar information angående shinto online och förstå vilka ideologiska informationsformer sprids och produceras däri.

Utöver shinto, religionsestetik, och digital religion intresserar jag mig även för religion i Japan i största allmänhet, relationen mellan religion och populär kultur, religionssemiotik, religionsdidaktik och den historiska och filosofiska relationen mellan shinto och andra religioner i Ostasien såsom konfucianismen, daoismen och buddhismen.

Jag går forskarutbildningen i global humaniora och är knuten till Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS).