Martin van der Linden

Martin van der Linden

Doktorand
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är doktorand i religionsvetenskap med inriktning mot shinto i en global och digital kontext. 

Mitt doktorandprojekt "Shaping Shinto: A Multimethod Study in the Digital Aesthetics of Religion" utforskar produktion, reproduktion, remediering och spridning av shinto på YouTube i kölvattnet av global digitalisering. Avhandlingen använder religionsestetisk teori och är uppbyggd kring en metodologisk trestegsstudie som använder metoder från digital humaniora, multimodalitet och intermedialitet studier för att kartlägga shinto-representation på YouTube, studera estetiska trender och slutligen undersöka YouTubes mediespecifika inverkan på shinto-representation online.

Utöver shinto, religionsestetik, och digital religion intresserar jag mig även för religion i Japan i största allmänhet, religioner i ostasien, mediering av frågor angående religion och ekologi, multimodala och intermediala relationer, medieteori, relationen mellan religion och populär kultur och religionssemiotik.

Jag går forskarutbildningen i global humaniora och är medlem i Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS).

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)