Martin Wahlstrand

Martin Wahlstrand

Universitetsadjunkt
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
23079, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Jag jobbar inom institutionen för Idrottsvetenskap på PPI (Arena). Jag undervisar inom ämneslärarutbildningen med inriktningen Idrott & Hälsa samt i olika kurser inom Friluftsliv.