Martin Wahlstrand

Martin Wahlstrand

Universitetsadjunkt
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
+46480446764
23079, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Jag jobbar inom institutionen för Idrottsvetenskap på PPI (Arena). Jag undervisar inom ämneslärarutbildningen med inriktningen Idrott & Hälsa samt i olika kurser inom Friluftsliv.