Martina Böök

Martina Böök

Universitetslektor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är doktor i historia och disputerade i december 2023 med avhandlingen Traditionella nyheter: Kläder, ekonomi och politik i Virestads socken 1750-1850. Sedan tidigare har jag en examen som lärare i historia och musik med behörighet för hela grundskolan och gymnasiet. 

Sen barnsben har jag alltid haft en passion för folklig kultur genom folkdans, folkmusik och folkdräkter. Mina forskningsintressen omfattar folklig kultur, mode, kläder, textilier, folkdräkter, kvinnohistoria, arv samt allmogens förutsättningar i sin helhet.

Undervisning

Jag har undervisat studenter i historia i A-kursens medeltida och tidigmoderna period, liksom B-kursens teori och metodkurs. I uppsatsarbete har jag handlett på både B- och C-nivå liksom varit sakkunnig på mastersnivå och examinerat B-uppsatser. Jag har även stöttat upp som handledare i musikpedagogik samt biliotek och informationsvetenskap. Utöver ämneslärarprogrammet har jag undervisat under många år inom lärarprogram mot SO årskurs F-3 och SO årskurs 4-6, där jag även varit kursansvarig för kursen SO F-3 och har handlett examensarbeten för blivande lärare i SO 4-6. Jag har också varit inne och undervisat på skolväsendets historia.

Forskning

Min avhandling undersöker hur allmogen och dess val av kläder skall förstås utifrån en kulturell kontext genom förändring och kontinuitet samt begreppet relikt. Perioden är 1750-1850. Teoretiskt ställer jag de äldre etnologer som Sigurd Erixon och Sigfrid Svensson mot nyare kulturhistoriker som t.ex. Peter Burke. Med hjälp av mikrohistoria och Virestad socken i södra Småland går jag på djupet med olika källor som bouppteckningar, befolkningsstatisk, sockenstämmoprotokoll, landshövdingsberättelser, målningar, plagg, ortsbeskrivningar, reseskildringar och brev till kungen.

Uppdrag

Jag har varit doktorandrepresentant för Linnéuniversitetet i Forskarskolan för historiska studier med säte i Lund 2015-2022.

Jag har varit studerarrepresentant i Fakultetsstyrelsen för Fakulteten för konst och humaniora 2018-2023.

Under våren 2019 ingick jag i den grupp som skulle revidera utbildningen för historiedoktorander vid Linnéuniversitetet utifrån UKÄs utbildningsutvärdering.

Publikationer

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)