Martina Böök

Martina Böök

Universitetsadjunkt
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är doktorand i historia sen hösten 2015 och har sedan tidigare en examen som lärare i historia och musik med behörighet för hela grundskolan och gymnasiet. 

Sen barnsben har jag alltid haft en passion för folklig kultur genom folkdans, folkmusik och folkdräkter. Mina forskningsintressen omfattar folklig kultur, mode, kläder, textilier, folkdräkter, kvinnohistoria, arv samt allmogens förutsättningar i sin helhet.

Undervisning

Jag har sedan 2017 undervisat och ansvarat för historiedelen för kurserna i SO åk F-3 och SO åk 4-6 i Växjö.

Jag handleder också uppsatser på B-nivå och kandidat-nivå i historia men jag har även handlett kandidatuppsatser i musikpedagogik och i bibliotek och informationsvetenskap. I historia har jag också varit biträdande handledare för magister- och master-nivå, då som sakkunnig.

Som undervisande lärare har jag också gjort gästspel i andra kurser som metodkurs på C-nivå i religionsvetenskap och skolväsendets historia.

Forskning

Min avhandling undersöker hur allmogen och dess val av kläder skall förstås utifrån en kulturell kontext genom förändring och kontinuitet samt begreppet relikt skapas en fler-dimensionell bild i hur allmogen gjorde sina val och skapade sin individuella och gemensamma självbild. Perioden är 1750-1850. Teoretiskt ställer jag de äldre etnologer som Sigurd Erixon och Sigfrid Svensson mot nyare kulturhistoriker som t.ex. Peter Burke. Med hjälp av mikrohistoria och Virestad socken i södra Småland går jag på djupet med olika källor som bouppteckningar, befolkningsstatisk, sockenstämmoprotokoll, landshövdingsberättelser, målningar, plagg, ortsbeskrivningar, reseskildringar och brev till kungen.

Uppdrag

Jag är sedan hösten 2015 varit doktorandrepresentant för Linnéuniversitetet i Forskarskolan för historiska studier med säte i Lund.

Jag är sedan hösten 2018 varit studerarrepresentant i Fakultetsstyrelsen för Fakulteten för konst och humaniora.

Under våren 2019 ingick jag i den grupp som skulle revidera utbildningen för historiedoktorander vid Linnéuniversitetet utifrån UKÄs utbildningsutvärdering.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)