Mathias Karlsson

Mathias Karlsson

Lektor, biträdande
Institutionen för organisation och entreprenörskap Ekonomihögskolan
A2033, Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Forskning 

Min forskning och undervisning berör ämnen såsom entreprenörskap, samhällsentreprenörskap, organisation, affärsetik och hållbarhet. I min forskning använder jag främst idéer och begrepp ifrån filosofins tankevärld. 

Min avhandling Infinitely Demanding Entrepreneurship är en etnografiskt inspirerad studie i vilken jag använder filosofen Simon Critchleys begrepp för att analysera det sociala initiativet "IKEA's partnership with social entrepreneurs". 

För min avhandling Infinitely Demanding Entrepreneurship mottog jag Oskar Sillén-priset (2018), som varje år delas ut till Sveriges bästa avhandling inom företagsekonomi. Ni finner avhandlingen nedan i pdf-format. 

https://www.fei.se/fei-stimulerar-foretagsekonomisk-forskning-oskar-sillen-priset/arets-pristagare-mathias-karlsson/

Från januari 2021 till december 2023 kommer jag att forska heltid tack vare Handelsbankens Wallanderstipendium. 

Om Mathias Karlssons forskning

Vi behöver försöka tänka nytt kring hur vi vill leva våra liv

Två prestigefyllda priser till Mathias Karlsson

 

Undervisning

För tillfället undervisar jag i följande kurser:

2FE512. Organiserandets utmaningar och problem (kursansvarig)

1FE466. Entreprenörskap och grundläggande affärsutveckling (kursansvarig)

4FE534. Contemporary issues in management (lärare)

2FE78E. Examensarbete i organisation (handledare) 

NI NÅR MIG VIA E-POST ELLER TELEFON
mathias.h.karlsson@lnu.se
0709781002

  

Mathias Karlsson presenterar sin forskning inom the Bridge, ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och IKEA, om entreprenörskap som en samhällsförändrande kraft.

  

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)