Profilbild

Mathias Karlsson

Universitetslektor
Institutionen för organisation och entreprenörskap Ekonomihögskolan
+46480497190
A2033, Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Min forskning och undervisning berör ämnen såsom entreprenörskap, samhällsentreprenörskap, organisation, globalisering, hållbarhet, affärsetik och corporate social responsibility. I min forskning använder jag främst filosofiska och etiska idéer och begrepp. 

Min avhandling är en etnografiskt inspirerad studie om IKEAs sociala initiativ ”Next Generation Social Entrepreneurs”, vars syfte är att identifiera och skapa samarbeten med sociala entreprenörer runtom i världen, till exempel i Indien, Thailand och Sverige. Ni finner avhandlingen, Infinitely Demanding Entrepreneurship, nedan i pdf-format. 

Ni når mig via e-post eller telefon:
mathias.h.karlsson@lnu.se
0709781002

Undervisning

För tillfället undervisar jag i följande kurser:

1FE918. Introduction to entrepreneurship (kursansvarig)

2FE512. Organiserandets utmaningar och problem (kursansvarig)

1FE466. Entreprenörskap och grundläggande affärsutveckling (kursansvarig)

1FE624. Affärsutveckling och entreprenörskap (lärare)

4FE534. Contemporary issues in management (lärare)

2FE78E. Examensarbete i organisation (handledare) 

Uppdrag

Jag är nordisk representat för konferensen SCOS.

http://www.scos.org

  

Mathias Karlsson presenterar sin forskning inom the Bridge, ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och IKEA, om entreprenörskap som en samhällsförändrande kraft.

  

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)