Mathias Hedenborg

Mathias Hedenborg

Universitetslektor
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är numera deltidsarbetande pensionär.

Undervisning

Undervisning

Min delaktighet i undervisningsområdet begränsar sig till

  • kursadministration av examensarbeten på kandidatnivå,
  • speciella intresseområden är nätverk, operativsystem och nätverksbaserat lärande.

Forskning

Forskning

Min forskning är inriktad mot programanalys.

Uppdrag

Uppdrag

  • Utbildningssamordnare inom datavetenskap
  • Kontaktperson för lärarutbildning inom datavetenskap

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)