Samordnare för studenter med funktionsnedsättning på samtliga fakulteter i Kalmar.

Nås säkrast via telefon måndag-torsdag klockan 8.30-9.30.