Mathilda Tham

Mathilda Tham

Professor
Institutionen för design Fakulteten för konst och humaniora
Design Nybro, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Film: Trädgårdsmästare istället för konsument. Mathilda Tham berättar om vilka ord som kan stödja en mer hållbar relation till produkter och resurser.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))