Mats Anderberg

Mats Anderberg

Universitetslektor
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708922
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är socionom, docent och arbetar som lektor på Institutionen för socialt arbete. Mina forskningsintressen sammanfaller i hög grad med min yrkesbakgrund och rör huvudsakligen ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem och deras livsvillkor. I det pågående forskningsprojektet TRAM (Treatment Research on Adolescents at the Maria clinics) belyses olika typer av utvecklingsbanor hos ungdomar som genomgått öppenvård i syfte att identifiera centrala faktorer som är förknippade med olika undergruppers förändring. Ett annat pågående forskningsprojekt – Tillitsskapande organisering – syftar till att följa och stödja implementeringen av en komplex samverkansmodell i arbetet med barn och unga där skola, socialtjänst och region utgör centrala aktörer.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)