Profilbild

Mats Anderberg

Universitetslektor
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708922
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag arbetar sedan år 2009 som lektor på IKM, institutionen för pedagogik. Jag är socionom och har en lång yrkeserfarenhet från ungdoms- och missbruksvården samt socialtjänsten. Min huvudsakliga undervisning sker på det tredje året i programmet Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och missbruksvård. Mina forskningsintressen sammanfaller i hög grad med min yrkesbakgrund och studier om prevention och behandling av ungdomar och vuxna med olika typer av missbruksproblem engagerar mig. Jag har även genomfört studier kring dokumentation, utvärdering och kunskapsutveckling inom ungdoms- och missbruksvården. Implementering av ny forskning och kunskap är ytterligare ett forskningsområde som ligger mig varmt om hjärtat.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)