Mats Åström

Mats Åström

Professor
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46480447342
+46725949635
43008, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Professor i miljögeologi, med särskilt intresse för geokemiska processer i de boreala landskapen

Undervisning

Undervisar i kursen Miljökemi

Forskning

Tyngdpunkten i forskningen är geokemiska processer i urberget vid Äspölaboratoriet i Oskarshamn. Forskningen görs i nära samverkan med Svensk Kärnbränslehantering AB, och ingår i organisationen NovaFoU i Oskarshamn.

Uppdrag

Deltar som expert i projektet VIMLA - vatten och människan i landskapet - finansierat via EU´s Interregprogram Botnia-Atlantica.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)