Arbetar 30 procent som adjungerad professor i byggteknik med inriktning på arkitektur. Övrig tid arbetar jag på LBE arkitekt med bland annat biografanläggningar och stadsbyggnad.