Profilbild

Mats Glemne

Universitetslektor
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708729
+46705178729
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Min tjänst är delad mellan utbildning, forskning och ansvarsuppdrag vid såväl Inst. för idrottsvetenskap som andra institutioner vid Fakulteten för samhällsvetenskap. Ansvarsuppdragen innebär bland annat ansvar för samverkansfrågor vid Inst. för idrottsvetenskap, ledamot i Polisstyrelsen och Kommittén för samhällelig drivkraft. Det finns också ett stort intresse för internationell utveckling.

Mitt forskningsintresse är huvudsakligen kopplat till hälsa och hälsofrågor i olika sammanhang. Ett område riktar sig mot både utveckling och utvärdering av olika hälsoprojekt, såväl i föreningslivet och hälso- och sjukvården som på arbetsplatser och skolor. Det handlar om både själva processen och vad som är avgörande för resultatet, men också om innehållet och vilka faktorer som har betydelse för hälsoutveckling. Inom ramen för detta finns det ett särskilt intresse för ledarskapets betydelse. Ett annat område med utgångspunkt i hälsofrågor är av mer strategisk karaktär. Intresset vänder sig här mot utvecklingen av strategier, policy, handlingsplaner, verksamhetsplaner etc. för att skapa goda förutsättningar för hälsoarbete och hälsoutveckling. Även här berörs flera olika sammanhang som idrottsrörelsen, arbetsliv och skola. På senare tid har det också blivit en del forskningsverksamhet kring goda idrottsmiljöer, inte minst för att utveckla den idrottsliga förmågan. På en mer individuell basis finns också engagemang för frågor kring hållbarhet i en ledar- eller yrkesroll. Med tanke på den idrottsvetenskapliga verksamhetens inriktning mot ledarskapsfrågor inom idrott är hållbarhetsproblematiken för coacher/tränare ett aktuellt område.

Mitt lektorat är ett s.k. befordrat lektorat där grunden är särskild skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan. Detta innebär naturligt att det finns ett intresse för utvecklings- och samverkansfrågor i olika sammanhang. För närvarande är jag involverad i ett flertal projekt som bl.a. en satsning på den regionala idrottsutvecklingen med utgångspunkt från den s.k. Arenastaden och Idrott och folkhälsa som är en omfattande och långsiktig satsning på föreningslivets betydelse för en positiv hälsoutveckling. På utbildningssidan bedrivs naturligt verksamhet kring mina forskningsintressen, men särskilt frekvent är utbildningsinsatser inom arbetsmiljö- och hälsoområdet.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))