Mats Hammarstedt

Mats Hammarstedt

Professor
Institutionen för nationalekonomi och statistik Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mats Hammarstedt är professor i nationalekonomi (inriktning arbetsmarknadsekonomi).

Forskning

Mats Hammarstedts forskning har varit inriktad mot integration av utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden. Hammarstedts har bland annat studerat utrikes föddas sysselsättning, inkomster och egenföretagande.

Vid sidan av detta har Hammarstedts forskning varit inriktad mot att studera egenföretagande och entreprenörskap. Hammarstedt har bland annat studerat vilka faktorer det är som gör att människor väljer att bli egenföretagare, faktorer bakom framgångsrikt entreprenörskap och hur framtida möjligheter på arbetsmarknaden samt livskvalitet påverkas av att driva eget företag. Han har även studerat hur olika typer av familjebildning påverkar ekonomiska utfall.

I ett antal studier har Hammarstedt fokuserat på förekomsten av diskriminering och dess förklaringar. Studierna har varit inriktade mot diskriminering av olika grupper på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, kreditmarknaden, vid myndighetskontakter och i skolan. Han har vidare studerat boendesegration och dess ekonomiska konsekvenser.

Film: Vilka får jobb och bostad? Diskriminering av invandrare, äldre och homosexuella på arbets- och bostadsmarknaden
AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))