Mats Hammarstedt

Mats Hammarstedt

Professor
Institutionen för nationalekonomi och statistik Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mats Hammarstedt är professor i nationalekonomi.

Forskning

Mats Hammarstedts forskning har varit inriktad mot integration av utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden. Hammarstedts forskning har bland annat varit inriktad mot utrikes föddas sysselsättning, inkomster och egenföretagande.

Hammarstedt har studerat flyktinginvandrares integration på arbetsmarknaden, språkkunskapernas betydelse för möjligheterna till integration samt ekonomiska effekter av flyktinginvandring.

Vid sidan av detta har Hammarstedts forskning varit inriktad mot att studera egenföretagande och entreprenörskap. Hammarstedt har bland annat studerat vilka faktorer det är som gör att människor väljer att bli egenföretagare. Han har även studerat hur olika typer av familjebildning påverkar ekonomiska utfall.

I ett antal studier har Hammarstedt studerat förekomsten av diskriminering på bostadsmarknaden och i den svenska skolan. Han har vidare studerat boendesegration och dess ekonomiska konsekvenser.

Film: Vilka får jobb och bostad? Diskriminering av invandrare, äldre och homosexuella på arbets- och bostadsmarknaden

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))