Mats Hammarstedt

Mats Hammarstedt

Professor
Institutionen för nationalekonomi och statistik Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Pressbilder, Mats Hammarstedt (högupplösta)

Mats Hammarstedt är professor i nationalekonomi (inriktning arbetsmarknadsekonomi).

Forskning

Mats Hammarstedts forskning har varit inriktad mot integration av utrikes födda på den svenska arbets- och bostadsmarknaden. Hammarstedt har bland annat studerat utrikes föddas sysselsättning, inkomster och egenföretagande. Han har vidare studerat boendesegregation och dess ekonomiska konsekvenser. Hammarstedt har även studerat offentligfinansiella effekter av invandring.

Vid sidan av detta har Hammarstedts forskning varit inriktad mot att studera egenföretagande och entreprenörskap. Hammarstedt har bland annat studerat vilka faktorer det är som gör att människor väljer att bli egenföretagare, faktorer bakom framgångsrikt entreprenörskap samt entreprenörskap ur ett regionalt perspektiv. 

I ett antal arbeten har Hammarstedt studerat ekonomiska utfall för hbtqi-personer på arbets- och bostadsmarknaden.

Hammarstedts forskning har även fokuserat på förekomsten av diskriminering och dess förklaringar. Studierna har varit inriktade mot diskriminering av olika grupper på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, kreditmarknaden, vid myndighetskontakter, i skolan och inom idrotten.

Hammarstedts forskning har publicerats i tidskrifter som Demography, Journal of Urban Economics, Economica, Journal of Population Economics, Scandinavian Journal of Economics, Labour Economics, Land Economics, British Journal of Industrial Relations, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Finanzarchiv och Review of Income and Wealth. 

Forskningen har finansierats av bl a Vetenskapsrådet, Forte, Familjen Kamprads Stiftelse samt Handelsbankens Forskningsstiftelser.

 

 

Film: Vilka får jobb och bostad? Diskriminering av invandrare, äldre och homosexuella på arbets- och bostadsmarknaden
AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))